Porezna uprava objavila je na svojim Internet stranicama primjere popunjavanja JOPPD obrasca i to:   1. Plaća za prethodni mjesec 2. Plaća s obračunom MO s povećanim trajanjem 3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi tekućeg mjeseca 4. Neisplata plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec 5. Dvije plaće isplaćene u istom mjesecu 6. Iznos plaće viši je od najviše mjesečne osnovice 7. Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada 8. Plaća radnika koji se zapošljava prvi puta, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca 9. Plaća za razdoblje kraće od mjesec dana 10. Plaća radnika koji je tijekom mjeseca u dva navrata boravio u inozemstvu 11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju 12. Naknada troškova prijevoza na dolazak na posao 13. Nadoknađivanje troškova službenog putovanja 14. Isplata neoporezivog iznosa dara djetetu radnika 15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza 16. Drugi dohodak koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata umirovljeniku) 17. Naknada za isporučeno autorsko djela 18. Primjer ispravka i dopune obrasca JOPPD   Te primjere možete vidjeti klikom miša ovdje, a kada otvorite tu stranicu upućujemo Vas da pogledate ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

Želim pretplatu na misljenja.hr