Prijava poreza na dohodak, obrazac DOH za 2012. predaje se u Poreznu upravu do 28. veljače 2013.

15.02.2013, misljenja.hr

Fizičke osobe, porezni obveznici, obveznici poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH), u poreznoj prijavi trebaju iskazati samo dohodak zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu i plaću (ako ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, zbog osobnih odbitaka).
Ako su, osim dohodaka zbog kojeg su obvezni podnijeti poreznu prijavu, ostvarili i dohodak za koji nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, te dohotke nisu obvezni iskazati u poreznoj prijavi. Ako svojevoljno žele prijaviti i neki od tih dohodaka za koje nije propisana obveza podnošenja porezne prijave, tada su obvezni u poreznoj prijavi iskazati SVE ostvarene primitke.

 

Fizičke osobe, porezni obveznici, obveznici poreza na dohodak koji nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH), ako podnesu poreznu prijavu jer to žele, u poreznoj prijavi trebaju iskazati SVE ostvarene primitke. OPREZ PRIJE PREDAJE/SLANJA!

 

I. Tko je obvezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak ?

Prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno
2. dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga.
3. rezident ako dohodak ostvari izravno iz inozemstva i/ili ako dohodak (nesamostalni rad, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja, drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
4. ako je Porezna uprava zatražila da se naknadno plati porez na dohodak.
5. ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
6. rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada.
 

 

II. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak?

Prijavu poreza na dohodak nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:
1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću-mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno
2. dohodak od imovine i imovinskih prava, za dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga (plaća se po rješenju, paušalno)
3. dohodak od kapitala
4. dohodak od osiguranja
5. drugi dohodak

 

Osobni odbitak se može koristiti za uzdržavanu djecu ili druge članove obitelji ako oni ne ostvaruju primitke ili su im ostvareni primitci do visine 5 osobnih odbitaka. U 2012. se primjenjivalo pravo na osnovni osobni odbitak u visini 1.800,00 kn za prva dva mjeseca, a za ostatak godine 2.200,00 kn mjesečno, taj ukupan iznos za 2012. iznosi 10.966,00 kn. Primitcima uzdržavane djece ili drugih članova obitelji smatraju se SVI primitci, oporezivi i neoporezivi (stipendije, student servis i dr.), iznimno se ne smatraju: socijalne potpore, doplatak za djecu, primitak za novorođeno dijete, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine (i obiteljske invalidnine) djece nakon smrti roditelja.

 

 

 

 

 

* Obrasci DOH i EPOM izvor: Erste banka.
Podijeli stranicu na: